Fondacija Aleksandar Saša Petrović i Jugoslovenska Kinoteka u Sredu 20.8.2014. god. obeležavaju

20 godina od smrti Aleksandra Saše Petrovića

13:00 - Okrugli sto: Evropsko nasleđe Saše Petrovića
17:00 - Prikazivanje nove kopije filma Skupljači Perja