Koincidencija

Aleksandar Petrović je preminuo od tumora na mozgu kao njegove kolege Fransoa Trifo i Luj Mal.

Od 1995 godine, glavna nagrada Festivala Autorskog Filma (FAF) u Beogradu nosi ime
Aleksandar Saša Petrović.