36 th  Festival de cinéma de Douarnenez, Roms, Gypsies and Travelers, France, August 2013

I Even Met Happy Gypsies (Skupljači perja),

It Rains In My Village (Biće skoro propast sveta nek propadne nije šteta)