O autorskom filmu (tekstovi iz knjige Novi Film)

O autorskoj kinematografiji

CINEMA NUOVO, Lucifero Martini, 1968, Novi film A.P


Radja se nova autorska kinematografija

1965


O autorskom filmu i zaveri primitivizma

1965


Vreme borbe A.P.

Autorska kinematografija, BORBA 1966

Od 1995 godine, glavna nagrada Festivala Autorskog Filma (FAF) u Beogradu nosi ime
Aleksandar Saša Petrović.