Aleksandar Petrović vratio ugledna priznanja

« Borba » 30 maj 1990

priznanja3

Od 1995 godine, glavna nagrada Festivala Autorskog Filma (FAF) u Beogradu nosi ime
Aleksandar Saša Petrović.