Dodeljivanje nagrade AVNOJ-a

priznanja1

 

priznanja2

 

 

 

Od 1995 godine, glavna nagrada Festivala Autorskog Filma (FAF) u Beogradu nosi ime
Aleksandar Saša Petrović.