Aleksandar Saša Petrović – Život, delo i filmovi

u_volandovom_plastu_aleksandar_petrovic

Od 1995 godine, glavna nagrada Festivala Autorskog Filma (FAF) u Beogradu nosi ime
Aleksandar Saša Petrović.