Hibris Saše Petrovića – Nikola Milošević

NIN 1.9.1995. god.

Secanje na Aleksandra Petrovica 6.png

Od 1995 godine, glavna nagrada Festivala Autorskog Filma (FAF) u Beogradu nosi ime
Aleksandar Saša Petrović.