Neće doživeti – Govor Nikole Miloševića – sahrana Aleksandra Petrovića, LIBERAL

nece doziveti - aleksandar petrovic

Od 1995 godine, glavna nagrada Festivala Autorskog Filma (FAF) u Beogradu nosi ime
Aleksandar Saša Petrović.