Veliki rapsod ništavila

veliki_raspad_nistavila

Od 1995 godine, glavna nagrada Festivala Autorskog Filma (FAF) u Beogradu nosi ime
Aleksandar Saša Petrović.