Citati AP

Ja se bojim filmova koji imaju “tezu” i “poruku”, i ne razumem ih. Onaj ko hoće da pridikuje i da sudi, neka ide u sudije ili sveštenike.

—————————

Ja smatram da je u filmu svaki detalj važan. Ponekad gestom i predmetom možemo da kažemo više nego rečima. Međutim, film ima pravo i na reči.