Sabori

Moto na špici filma :

Mogao se videti ljubočastan praznik onih koji su slavili – Konstantin Filosof

Producent: Dunav film, Beograd, 1965. god.
Scenario: Aleksandar Petrović
Reditelj: Aleksandar Petrović
Snimatelj: Nikola Majdak
Montaža: Aleksandar Ilić
Izbor muzike: Aleksandar Petrović
Saradnici: D. Kostić, R. Vujić, B. Babić

sabori

Film upoređuje scene sa fresaka srpskih srednjevekovnih manastira sa scenama sabora koji se održavaju u crkvenim portama.
Oslanjajući se na svoj pikturalni sansibilitet (diplomirao je Istoriju Umetnosti), koristeći simbole, istinska obeležja, bez narativnog toka ali praćen zvukom i izvornom muzikom, Petrovićev kratkometražni film Sabori, koji je takođe i dokumentarni film, postaje vanvremenski film.

Nagrade i festivali:

  • Filmski susret Slobodni film u Poreta Terme, jun 1966.
  • Festival naroda u Firenci, 1966.
  • Međunarodni filmski festival folklornih filmova Kranj, 1970: Počasna diploma.
  • Festival dokumentarnih filmova u Renu (Rennes Francuska), 17. – 22.11.1992. (Poseban program).
  • Festival l’Europe autour de l’Europe, Paris-Normandie 2007
  • 60 Festival Kratkometražnog i Dokumentarnog Filma Beograd, april 2013
Festival l’Europe autour de l’Europe – mart 2007.

Festival l’Europe autour de l’Europe – mart 2007.

Scenario za film:

U manastirima Srbije, jedanput godišje, održavaju se veliki manastirski sabori. – U manastirskoj porti i po okolnim livadama slegne se mnogo naroda iz bliže i dalje okoline. – Ovi sabori slični su seoskim vašarima. Njihova osobenost jeste, međutim, da se oni održavaju u društvu prekrasnih srednjevekovnih fresaka…
Jedna od osnovnih karakteristika ove teme je relativno primitivni način zabave ovih seljana i finoća i elegancija tih srednjevekovnih slika i građevina. – Možda će se na prvi pogled steći utisak da se srednji vek kreće u porti, a kultura i civilizacija blistaju na zidovima.
U filmu ćemo se potruditi da odemo dalje. Da otkrijemo onu sponu, onaj element koji ove ljude spaja sa lepotom njihove istorije. – Ti sabori imaju svoje vekovne tradicije. Srbija je dolazila pred zidove ovih zadužbina, ovih spomenika za dušu, da ne zaboravi veličinu i snagu svog narodnog genija.
I mada danas, što je svakako dobro, i na čemu treba insistirati, ovi manastiri sve više postaju muzeji, pa i sabori po njihovim portama anahronično deluju; ovaj susret naroda i istorije otkriva dubinu korena do čijeg lika ćemo i mi pokušati da dosegnemo.
Odnos fresaka i arhitekture sa prizorima narodnog života biće nam, sigurno, najbolji oslonac za formulisanje ove ideje.
Film će biti snimljen na saborima manastira Sopoćani, Studenica, Kalenić i Manasija.

Aleksandar Petrović