Nacionalistička raspoloženja i film

Film Biće skoro propast sveta je skinut sa repertoara. Naravno, formalne zabrane filmova nije bilo, ali su filmovi onako «neformalno» završavali u bunkeru.

Pogledi – SAŠA PETROVIĆ decembar 1990.

Kad se taj film ’69. godine pojavio, zagrebačka šovinistićka štampa je poludela od besa. Neda Krampotić je napisala članak kojim je otpočela hajka na moj film i na mene kao njegovog autora.
… Da bi priča o tom filmu bila jasnija moram da dodam da su sve do 1961. godine jugoslovenskom kinematografijom dominirali Hrvati i Slovenci. Posle šezdeset i prve, a naroćito od šezdeset i pete, težište se prebacilo u Beograd i to je za njih bila velika neprilika. Uspeh srpskog filma ih je neprijatno iznenadio i oborio tezu da je Srbija opančarska, seljaćka, necivilizovana. Sada je ta Srbija uspela da stvori kinematografiju svetskog ranga.

mm4a