O sebi i drugima

Aleksandar Petrović o svom poslu – biti reditelj

Profesija

O poreklu

Filmske uspomene

Politički progon

O vlasti

O SANU

O našem mentalitetu

O svom odnosu prema religiji

Razmišljanja o smrti

Smrt sina jedinca

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*