O insinuaciji epigonstva:

Posle premijere filma Dani (1963) kritika i širi krug publike ga nisu dobro primili ocenivši ga dekadentnim i neprimernim za prikazivanje slika života dosade i besciljnosti u tadašnjem sistemu.
Podvlačili su uticaj Renea, Antonionija, Bunjuela i drugih. Interesantan je tekst Aleksandra Petrovića koji je objavio časopis «Delo» – Beograd u okviru prikaza koreferata pročitanog na Savetovanju Saveza filmskih radnika Jugoslavije. U svom referatu veoma eksplicitno piše:

«O epigonstvu»

o filmu1 o filmu2
….

 o filmu3

 dvoje-final