Harmonija

Harmonija

(Iz prvog članka Aleksandra Petrovića objavljenog u vreme kada je on imao 21. godinu)

Svi elemanti filmskog izraza međusobno se dopunjavaju. Zato je veoma teško postaviti u filmu neka pravila. Potrebno je steći meru i tačnost, neku filmsku harmoniju koja se stvara rediteljskom invencijom zasnovanoj na analizi i razmatranju dramskog materijala.

portret aleksandar petrovic

Portret Aleksandra Saše Petrovića 1948
(Bogoljub Boba Jovanović)