Citati

Ako ne volimo ljude ne možemo ni filmove da pravimo. Aleksandar Petrović
 
Bez duše nema pravog filma. Aleksandar Petrović
 
Pravi spektakl uvek ima dušu. Aleksandar Petrović
 
Film je kao život – sve je u njemu. Samo, treba otvoriti oči. Aleksandar Petrović
 
Mi,  nismo  tu  da  sudimo,  mi  moramo  da  govorimo  istinu,  a  srce  i  razum  gledaoca donosiće presude. Aleksandar Petrović
 
Ja se bojim filmova koji imaju «tezu» i «poruku», i ne razumem ih. Onaj ko hoće da pridikuje i da sudi, neka ide u sudije i sveštenike. Aleksandar Petrović
 
Umetnik  mora  da  kaže  istinu,  jer  se  posvetio  traganju  za  istinom. Aleksandar Petrović
 
U stvari šta je film ? Film je predmetnost, film je realnost, stvarnost, film je slika. Aleksandar Petrović
 
Kao  reditelj  ne  mogu  da  stvorim  ništa  osim  ono  što  postoji,  dovođenjem  u  vezu različitih elemenata izgrađujem novi pogled na stvari. Otkrijem nešto što nismo bili u stanju da vidimo. Aleksandar Petrović
 
Ja  smatram  da  je  u  filmu  svaki  detalj  važan.  Ponekad  gestom  i  predmetom možemo  da  kažemo  više  nego  rečima.  Međutim,  film  ima  pravo  i  na  reči. Aleksandar Petrović
 
Govoreći o dramaturškoj funkciji muzičke pratnje:
S  muzikom  treba  baratati  kao  sa  ravnopravnim činiocem  filma,  dovodeći  je  u sadržinske  relacije  sa  slikom;  ideju  filma,  dakle,  treba  realizovati  iz  svih  elemenata filma. Aleksandar Petrović
 
Govoreći o dramaturškoj ulozi «Špice»:
«špica» je samo jedna od komponenti koje formulišu temu. Aleksandar Petrović
 
« Kretanje»  u  filmu  nipošto  ne  omeđuje  samo  na  realno  kretanje  bića  i  stvari,  u okvirima kadra i na pokrete same kamere. Pokret u filmu ima daleko šire značenje a svojstvo registracije realnog kretanja koje imaju kinematografski aparat, samo je jedno od  mnogih  polja  aplikacije  onog  opšteg  kretanja  u  procesu  ostvarenja  umetničke kreacije. Aleksandar Petrović
 
Jedan, od najvažnijih elemenata u režiji jeste ” mera”: sposobnost da se oseti koliko treba jedan sadržajni element koristiti i razraditi. Aleksandar Petrović
 
U dokumentarnom filmu nemoguće je stvari rešavati «unapred». Neobično je važno sačuvati apsolutnu sposobnost kontrole vrednosti (značaja) pasaža koji se obrađuje. Aleksandar Petrović
 
Za  mene  su  prostor,  predmeti,  slika  stvari  sredstva  za  ocrtavanje  unutrašnjih raspoloženja, crteži psiholoških stanja, slike ljudske duše. Aleksandar Petrović
 
Ja ne pravim film o glumcu pa čak ni o ličnosti koju tumači većo ideji ili nekoj emociji. Zašto  bi  psihologiju  neke  ličnosti  najbolje  izražavali  baš lice  ili  reč?  Za  mene  je najvažnije  da  film  danas  mora  biti  iskren  i  istinit,  neka  vrsta  ispovesti,  slika života sagledana  ličnim  okom,  deo  svesti  i  savesti čoveka  današnjeg  doba.  Aleksandar Petrović
 
Kad  sinhronizujem  film  i  postignem  zajednički  efekt  slike, šuma,  muzike  dijaloga  i dramskog  toka,  imam  isti  onaj  osećaj  ulaska  u  auru  kao  kad  sam  sa  nekoliko  reči konstruisao stih. Aleksandar Petrović
 

U momentima kad se javi aura, kad se to zadovoljstvo javi, čovek je potresen. Nema osećanje superiornosti, to je pre osećanje ljubavi…

Kad je već tako, zašto bih radio drugi  posao  koji  mi  ne  pričinjava  takvo  zadovoljstvo?! Aleksandar Petrović

 
Ja nemam predrasuda. Samo pokazujem stvari kakve jesu. Aleksandar Petrović
 
Što se mene lično tiče, siguran sam da su moji filmovi neprekinuti dijalog ljubavi i smrti i da su ta dva pola ljudske sudbine u njima u korelaciji. Aleksandar Petrović 
 
Kad snimam film ja se prepuštam životu. – Trudim se da moje namere nikada ne idu ispred onoga što opažam i premu čemu stremi oko kamere i onoga što se u meni budi kao osećaj istinitog i realnog. Aleksandar Petrović 
 
Film  treba  praviti  onda  kada  osetimo  da  nešto  imamo  da  kažemo,  a  ne  onda, kada  nam  producent  pruži  šansu.  Film  mora  biti  rezultat  stvaralačke opsednutosti  jednom  idejom  i  jednim  sadržajem,  komad  životnog iskustva. Aleksandar Petrović 
 
Ja film vidim i doživlljavam kao naročitu logiku nemira. Aleksandar Petrović 
 
Za mene postoji samo go čovek u psihološkoj, moralnoj i socijalnoj situaciji. Aleksandar Petrović 
 
Režija  je  neprestano  menjanje.  Smisao  jedino  može da  menja  reditelj,  koji  je dirigent, koordinator, kreator. Režija je kreativni rad koji apsolutno pretpostavlja mešanje  reditelja  u  sve  aspekte  umetničkog,  tehničkog,  tehnološkog, organizacionog  stvaranja.  Režirati  –  u  suštini,  znači  menjati  polazne pretpostavke u težnji ka pravom smislu dela. Aleksandar Petrović
 
Smatra se obično za veliko zlo ako filmovi jednog autora liče jedan na drugi : « Evo ga !  Ponavlja  se… » – Najlakši  je  način  da  se  ovoj  nezgodi  stane  na  put :  uzimati raznovrsne  teme  potpuno  različitog  karaktera  i  sadržinske  lokacije.  Aleksandar Petrović
 
Nadgradnja  literarnog  vizuelnim  i  vizuelnog  literarnim  jeste  moja  osnovna režijska karakteristika. Aleksandar Petrović
 
Kad jednu knjigu interpretirate, kad, da budem precizniji, zapravo kreirate jednu knjigu, čitavi pasusi vas ne zanimaju… Međutim, nekoliko reči otvara jedan filmski prostor pred vama, dubok, dalek, kojim, očito, treba da se krećete. Aleksandar Petrović
 
I  najkomlikovanije  stvari  mogu  se  reći  jednostavno  i  razumljivo.  Aleksandar Petrović
 
Mislim da sam ja dosta srećan reditelj. Malo je filmskih reditelja na svetu koji su uspeli da od tri najveće knjige ovog veka, naprave filmove. Mislim na Majstora i Margaritu  Mihajla  Bulgakova,  na  Grupni  portret  sa  Damom,  Hajnriha  Bela  i  na Seobe, Crnjanskog. Aleksandar Petrović
 
Umetnička  istina  je  važnija  i  dublja  od  političke,  a  u  svakom  slučaju  trajnija. Aleksandar Petrović
 
Protiv  rata  treba  biti  ali  treba  biti  načelno  protiv  rata,  protiv  svih  koji  ratuju.  I protiv onih koji stvaraju razloge za rat. Aleksandar Petrović
 
Ja mislim da Srbima jedan deo zla koji danas doživljavaju jeste u tome što nisu uspeli da se integrišu sa tim zapadom. Ne možete vi ratovati protiv celog sveta. Ja sam to već rekao  jednom  prilikom  i  da  sada  ponovim:  kada  se  ja  okliznem  na  koru  od  banane, moja prva misao nije: koja je to budala bacila koru od banane, nego: kretenu jedan, što nisi pazio gde staješ. Aleksandar Petrović
 
Pred kraj svog života Aleksandar Petrovićje izrazio svoje želje da: «film bude  uvek  samosvojstven,  autentičan,  prisan  sa životom  i  razumljiv svakom čoveku…
Filozofija filma je filozofija života i zato je beskrajna muka i zadovoljstvo stvarati filmove. Znam da mi je došao kraj, ali nisam nespokojan i bez nade. » Aleksandar Petrović