Uz druga je drug

Uspomne iz radničkog pokreta u zemljama Jugoslavije

1848-1914

Producent: Slavija film, 1955. god.
Scenario: Vicko Raspor, Nusret Seferović
Reditelj: Aleksandar Petrović, Vicko Raspor
Snimatelj: Nikola Majdak
Asistent snimatelja: D. Jokanović
Montaža: Milada Levi
Ton: M. Nedić
Tekst čita: D. Vidak
Kompozitor: Aleksandar Obradović
Muzičko voćstvo: P. Radosavljević
  Orkestar i hor Doma JNA dirigent Franc Klinar

 Uz druga je drug

Uz druga je drug je dokumentarni film kojim je Aleksandar Petrović započeo njegov stvaralački rad.

O filmu Uz druga je drug:

Sa fotografijama i retkim filmskim materijalom, dinamičnom montažom, autori uspevaju da prikažu trijumf socijalističkih ideja i put kojim se simbolično Jugoslavija kreće ka budućnosti o kojoj su sanjale generacije.

Nagrade i festivali:

  • III Festival jugoslovenskog filma u Puli 1956, II Nagrada za režiju i nagrada Arena

Kritika :

« Sasvim je sigurno da se ovaj film može ubrojati u tri ili četiri najbolja dela u proteklih desetak godina postojanja naše kinematografije..… Veliki uspeh, zaista.» Žika Bogdanović – « Borba » 28/5/1956

Aleksandar Petrović o filmu Uz druga je drug:

« Moje najdraže iskustvo iz režijskog rada na filmu Uz druga je drug jeste saznanje da se « Kretanje u filmu nipošto ne omeđuje samo na realno kretanje bića i stvari, u okvirima kadra i na pokrete same kamere. Pokret u filmu ima daleko šire značenje a svojstvo registracije realnog kretanja koje imaju kinematografski aparat, samo je jedno od mnogih polja aplikacije onog opšteg kretanja u procesu ostvarenja umetničke kreacije. »