O katoličanstvu

NIN Glišić Novembar 1991.
GLIŠIĆ: … Nije li u tom psihološkom ratu protiv Srba jak izvestan elemenat animoziteta katoličke Evrope prema pravoslavlju? Ta teza se često čuje.
PETROVIĆ: Znate, faktor katoličanstva kao negativan faktor u odnosu na Srbiju sigurno da postoji. Naročito faktor militantnog hrvatskog katoličanstva, jer najmilitantnija katoličanstva su hrvatsko i irsko. Ali, to nije presudno. Ne treba se uopšte varati. Nemojte da živimo u iluzijama. Engleska je protestantska zemlja, a Nemačka je poluprotestantska – polukatolička, Mađarska isto. Znate, kontradikcija i sukob između katoličanstva i protestantizma je veće nego između katoličanstva i pravoslavlja, globalno gledano.

Mi imamo tu nesreću, koja je neosporna, da se kroz istoriju na ovom prostoru vodila bitka za osvajanje novih katoličkih prostora, više nego bilo gde u Evropi. I taj je faktor sigurno značajan, ali nije to presudno. Presudne su neke druge stvari i tu ne treba zatvarati oči.

Aleksandar Petrović - fotografija Branko Belić

Aleksandar Petrović – fotografija Branko Belić