O slučaju

… Strah od slučaja je neopravdan… Slučaj u pravom smislu i nije slučaj. «Nikada nikome još cigla nije slučajno pala na glavu».
Mislim da je slučaj jedan od načina na koje Bog sređuje stvar. Ovo je moderno vreme u kome su ljudi uobrazili da su likvidirali boga. Pokušali su da likvidiraju, srećom nisu uspeli, onaj osećaj božanskog koji bi svaki čovek trebalo da nosi u sebi… To je, ustvari, ona aura u koju ulazite kroz stih, to je baš ono za čim teži umetnik…