Poreklo i film

PETROVIĆ: Na Novom groblju pored jedne male crkvice nalazi se spomenik sa ovalnom emajliranom slikom. Na slici se nalaze likovi moje prababe i moje babe.

aleksandar petrovic majka i baba

Ljubica Hristić sa ćerkom Savkom (Sašina baba po majci)

 Prababa drži svoju malu devojčicu od tri meseca u naručju (peminula je kad joj je kći imala tri meseca). Na spomeniku piše epitaf: majka napustila svoju malu dundu. U toj grobnici su sahranjeni i njeni (prababini) otac i majka, znači moji čukundeda i čukunbaba. Zašto sam to pomenuo? 

aleksandar petrovic dvoje

Scena iz filma Dani

Zato što će se 1962. godine isti takav emajlirani okvir sa slikom pojaviti na jednom grobu na koji dolazi Gina iz filma Dani. Čak sam ja to i iskopirao, malo se igrajući, tu sliku sam stavio na grob njene tetke na koji ona dolazi. Time hoću da kažem da sam ja ipak stari Beograđanin.  

dani-filnal-1